Strona główna

Grono Pedagogiczne minionych lat

Rok szkolny Nazwisko Pełnione funkcje
1982/83 mgr Władysław Woźniak kierownik szkoły
mgr Danuta Korta nauczanie początkowe
pani Aleksandra Woźniak nauczanie początkowe
 
1983/84 mgr Zbigniew Królikowski dyrektor szkoły, historia
mgr Władysław Woźniak nauczanie początkowe, historia
mgr Danuta Korta nauczanie początkowe
pani Jolanta Królikowska nauczanie początkowe
 
1984/85 mgr Zbigniew Królikowski dyrektor szkoły, historia
mgr Małgorzata Kozielczyk biologia, geografia
mgr Władysław Woźniak historia
mgr Danuta Korta nauczanie początkowe
mgr Bogusław Jarmużek chemia, fizyka
mgr Bożena Jarmużek język rosyjski
mgr Halina Szurkowska plastyka
pan Eugeniusz Szalbierz język polski
pani Ewa Szalbierz nauczanie początkowe
pani Jolanta Królikowska nauczanie początkowe
pani Maria Pocztarek matematyka
pani Aleksandra Woźniak nauczanie początkowe
pan Jacek Dobrowolski wychowanie fizyczne
 
1985/86 mgr Zbigniew Królikowski dyrektor szkoły, historia
mgr Małgorzata Kozielczyk biologia, geografia
mgr Władysław Woźniak historia
mgr Danuta Korta nauczanie początkowe
mgr Bogusław Jarmużek chemia, fizyka
mgr Bożena Jarmużek język rosyjski
mgr Halina Szurkowska plastyka
pan Eugeniusz Szalbierz zmiana miejsca zatrudnienia
pani Lucyna Biadasz język polski
pani Ewa Szalbierz nauczanie początkowe
pani Jolanta Królikowska nauczanie początkowe
pani Maria Pocztarek matematyka
pani Aleksandra Woźniak nauczanie początkowe
pan Jacek Dobrowolski wychowanie fizyczne
mgr Jerzy Siemiątkowski matematyka
 
1986/87 mgr Zbigniew Królikowski dyrektor szkoły, historia
mgr Małgorzata Kozielczyk biologia, geografia
mgr Władysław Woźniak odchodzi na emeryturę, ale pracuje w niepełnym wymiarze do końca roku szkolnego 1990/91
mgr Danuta Korta nauczanie początkowe
mgr Bogusław Jarmużek chemia, fizyka
mgr Bożena Jarmużek język rosyjski
mgr Halina Szurkowska zmiana miejsca zatrudnienia
pani Lucyna Biadasz język polski
pani Ewa Szalbierz nauczanie początkowe
pani Jolanta Królikowska nauczanie początkowe
pani Maria Pocztarek matematyka
pani A. Woźniak nauczanie początkowe
pan Jacek Dobrowolski wychowanie fizyczne
mgr Jerzy Siemiątkowski matematyka
 
1987/88 mgr Zbigniew Królikowski dyrektor szkoły, historia
mgr Małgorzata Kozielczyk biologia, geografia
mgr Danuta Korta nauczanie początkowe
mgr Bogusław Jarmużek chemia, fizyka
mgr Bożena Jarmużek język rosyjski
pani Lucyna Biadasz język polski
pani Ewa Szalbierz nauczanie początkowe
pani Jolanta Królikowska nauczanie początkowe
pani Maria Pocztarek matematyka
pani Aleksandra Woźniak odeszła na emeryturę
pan Jacek Dobrowolski wychowanie fizyczne
mgr Jerzy Siemiątkowski matematyka
pani Anna Staszak nauczanie początkowe (oddelegowana na rok z przedszkola)
 
1988/89 mgr Zbigniew Królikowski dyrektor szkoły, historia
mgr Małgorzata Kozielczyk biologia, geografia
mgr Danuta Korta nauczanie początkowe
mgr Bogusław Jarmużek chemia, fizyka
mgr Bożena Jarmużek język rosyjski
pani Lucyna Biadasz język polski
pani Ewa Szalbierz nauczanie początkowe
pani Jolanta Królikowska nauczanie początkowe
pani Maria Pocztarek matematyka
pan Jacek Dobrowolski wychowanie fizyczne
mgr Jerzy Siemiątkowski matematyka
pani Anna Staszak wraca do pracy w przedszkolu
pani Iwona Śmigielska nauczanie początkowe
 
1989/90 mgr Zbigniew Królikowski dyrektor szkoły, historia
mgr Małgorzata Kozielczyk biologia, geografia
mgr Danuta Korta nauczanie początkowe
mgr Bogusław Jarmużek chemia, fizyka
mgr Bożena Jarmużek język rosyjski
pani Lucyna Biadasz język polski
pani Ewa Szalbierz nauczanie początkowe
pani Jolanta Królikowska nauczanie początkowe
pani Maria Pocztarek matematyka
pan Jacek Dobrowolski wychowanie fizyczne
mgr Jerzy Siemiątkowski matematyka
pani Iwona Śmigielska nauczanie początkowe
 
1990/91 mgr Zbigniew Królikowski dyrektor szkoły, historia
mgr Małgorzata Kozielczyk biologia, geografia
mgr Danuta Korta nauczanie początkowe
mgr Bogusław Jarmużek chemia, fizyka
mgr Bożena Jarmużek język rosyjski
mgr Lucyna Biadasz język polski
pani Ewa Szalbierz nauczanie początkowe
mgr Jolanta Królikowska nauczanie początkowe
pani Maria Pocztarek matematyka
pan Jacek Dobrowolski wychowanie fizyczne
mgr Jerzy Siemiątkowski matematyka
pani Iwona Śmigielska nauczanie początkowe
pani Renata Dobrowolska nauczanie początkowe
pani  Iwona Iberflus religia
ks. Wacław Banaszak religia
mgr Małgorzata Małek język niemiecki
 
1992/93 mgr Zbigniew Królikowski dyrektor szkoły, historia
mgr Małgorzata Kozielczyk biologia, geografia
mgr Danuta Korta nauczanie początkowe
mgr Bogusław Jarmużek chemia, fizyka
mgr Bożena Jarmużek język rosyjski
mgr Lucyna Biadasz język polski
pani Ewa Szalbierz nauczanie początkowe
mgr Jolanta Królikowska nauczanie początkowe
pani Maria Pocztarek matematyka
pan Jacek Dobrowolski wychowanie fizyczne
mgr Jerzy Siemiątkowski matematyka
pani Iwona Śmigielska nauczanie początkowe
pani Renata Dobrowolska nauczanie początkowe
pani  Iwona Iberflus religia
mgr Teresa Wiśniewska język niemiecki
 
1993/94 mgr Zbigniew Królikowski dyrektor szkoły, historia
mgr Małgorzata Kozielczyk biologia, geografia
mgr Danuta Korta nauczanie początkowe
mgr Bogusław Jarmużek chemia, fizyka
mgr Bożena Jarmużek język rosyjski
mgr Lucyna Biadasz język polski
pani Ewa Szalbierz nauczanie początkowe
mgr Jolanta Królikowska nauczanie początkowe
pani Maria Pocztarek matematyka
pan Jacek Dobrowolski wychowanie fizyczne
mgr Jerzy Siemiątkowski matematyka
mgr Iwona Śmigielska nauczanie początkowe
pani Renata Dobrowolska nauczanie początkowe
pani  Iwona Iberflus religia
mgr Teresa Wiśniewska język niemiecki
 
1994/95 BEZ ZMIAN  
 
1995/96 mgr Zbigniew Królikowski dyrektor szkoły, historia
mgr Małgorzata Kozielczyk biologia, geografia
mgr Danuta Korta nauczanie początkowe
mgr Bogusław Jarmużek chemia, fizyka
mgr Bożena Jarmużek język rosyjski
mgr Lucyna Biadasz język polski
pani Ewa Szalbierz nauczanie początkowe
mgrJolanta Królikowska

nauczanie początkowe

pani Maria Pocztarek matematyka
pan Jacek Dobrowolski wychowanie fizyczne
mgr Jerzy Siemiątkowski matematyka
mgr Iwona Śmigielska nauczanie pocątkowe
mgr Renata Dobrowolska nauczanie początkowe
pani  Iwona Iberflus religia

mgr Małgorzata Małek

język niemiecki

mgr Teresa Wiśniewska

zmiana miejsca zatrudnienia

 
1996/97 mgr Zbigniew Królikowski dyrektor szkoły, historia
mgr Małgorzata Kozielczyk biologia, geografia
mgr Danuta Korta nauczanie początkowe
mgr Bogusław Jarmużek chemia, fizyka
mgr Bożena Jarmużek język rosyjski
mgr Lucyna Biadasz język polski
pani Ewa Szalbierz nauczanie początkowe
mgr Jolanta Królikowska

nauczanie początkowe

pani Maria Pocztarek matematyka
pan Jacek Dobrowolski wychowanie fizyczne
mgr Jerzy Siemiątkowski matematyka
mgr Iwona Śmigielska nauczanie pocątkowe
mgr Renata Dobrowolska nauczanie początkowe
pani  Iwona Iberflus religia
ks. Stefan Alwin religia

mgr Małgorzata Małek

język niemiecki

1997/98 mgr Zbigniew Królikowski dyrektor szkoły, historia
mgr Małgorzata Kozielczyk biologia, geografia
mgr Danuta Korta nauczanie początkowe
mgr Bogusław Jarmużek chemia, fizyka
mgr Bożena Jarmużek język rosyjski
mgr Lucyna Biadasz język polski
pani Ewa Szalbierz nauczanie początkowe
mgr Jolanta Królikowska

nauczanie początkowe

pani Maria Pocztarek matematyka
pan Jacek Dobrowolski wychowanie fizyczne
mgr Jerzy Siemiątkowski matematyka
mgr Iwona Śmigielska nauczanie pocątkowe
mgr Renata Dobrowolska nauczanie początkowe
pani  Iwona Iberflus religia
ks. Stefan Alwin religia

mgr Małgorzata Małek

język niemiecki

pani Wanda Graczyka nauczanie początkowe (zmiana w związku z likwidacją Szkoły Filialnej w Zielińcu)
pani Renata Sarbinowska nauczanie początkowe (zmiana w związku z likwidacją Szkoły Filialnej w Zielińcu)
 
1998/99 BEZ ZMIAN  
 
1999/2000 mgr Zbigniew Królikowski dyrektor szkoły, historia
mgr Małgorzata Kozielczyk biologia, geografia
mgr Danuta Korta nauczanie początkowe
mgr Bogusław Jarmużek chemia, fizyka
mgr Bożena Jarmużek język rosyjski
mgr Lucyna Biadasz język polski
pani Ewa Szalbierz nauczanie początkowe
mgr Jolanta Królikowska

nauczanie początkowe

pani Maria Pocztarek matematyka
pan Jacek Dobrowolski wychowanie fizyczne
mgr Jerzy Siemiątkowski matematyka
mgr Iwona Śmigielska nauczanie pocątkowe
mgr Renata Dobrowolska nauczanie początkowe
pani  Iwona Iberflus religia
ks. Stefan Alwin religia

mgr Małgorzata Małek

język niemiecki

pani Wanda Graczyka nauczanie początkowe
pani Renata Sarbinowska nauczanie początkowe
mgr Józef Klupa wychowanie fizyczne
pani Małgorzata Wolf pedagog szkolny
pani A. Jarczyńska język angielski
 
2000/2001 mgr Zbigniew Królikowski dyrektor szkoły, historia
mgr Małgorzata Kozielczyk biologia, geografia
mgr Danuta Korta nauczanie początkowe
mgr Bogusław Jarmużek chemia, fizyka, informatyka
mgr Bożena Jarmużek język rosyjski
mgr Lucyna Biadasz język polski
mgr Ewa Szalbierz nauczanie początkowe
mgr Jolanta Królikowska

nauczanie początkowe

mgr Maria Pocztarek religia
pan Jacek Dobrowolski wychowanie fizyczne
mgr Jerzy Siemiątkowski matematyka
mgr Iwona Śmigielska nauczanie pocątkowe
mgr Renata Dobrowolska nauczanie początkowe
pani Wanda Graczyka nauczanie początkowe
pani Renata Sarbinowska nauczanie początkowe
mgr Józef Klupa wychowanie fizyczne
pani Małgorzata Wolf pedagog szkolny
pani A. Jarczyńska zmiana miejsca zatrudnienia
pani Lilianna Bożykowska język polski
pani A. Szkiela język angielski
mgr Grażyna Michalska matematyka
mgr Grażyna Niedźwiadek fizyka
 
2001/2002 mgr Zbigniew Królikowski dyrektor szkoły, historia
mgr Małgorzata Kozielczyk biologia, geografia
mgr Danuta Korta nauczanie początkowe
mgr Bogusław Jarmużek zmiana miejsca zatrudnienia
mgr Bożena Jarmużek język rosyjski
mgr Lucyna Biadasz zmiana miejsca zatrudnienia
mgr Ewa Szalbierz nauczanie początkowe
mgr Jolanta Królikowska

nauczanie początkowe

mgr Maria Pocztarek religia
pan Jacek Dobrowolski wychowanie fizyczne
mgr Jerzy Siemiątkowski zmiana miejsca zatrudnienia
mgr Iwona Śmigielska nauczanie początkowe
mgr Renata Dobrowolska nauczanie początkowe
pani Wanda Graczyka nauczanie początkowe
pani Renata Sarbinowska nauczanie początkowe
mgr Józef Klupa wychowanie fizyczne
pani Małgorzata Wolf pedagog szkolny
pani Lilianna Bożykowska język polski
pani A. Szkiela zmiana miejsca zatrudnienia
mgr Grażyna Michalska matematyka, informatyka
mgr Grażyna Niedźwiadek zmiana miejsca zatrudnienia
mgr Ewa Pocztarek język angielski
 
2002/2003 mgr Zbigniew Królikowski dyrektor szkoły, historia
mgr Małgorzata Kozielczyk biologia, geografia
mgr Danuta Korta nauczanie początkowe
mgr Bożena Jarmużek język rosyjski
mgr Ewa Szalbierz nauczanie początkowe
mgr Jolanta Królikowska

nauczanie początkowe

mgr Maria Pocztarek religia
pan Jacek Dobrowolski wychowanie fizyczne
mgr Iwona Śmigielska nauczanie początkowe
mgr Renata Dobrowolska nauczanie początkowe
pani Wanda Graczyka nauczanie początkowe
pani Renata Sarbinowska nauczanie początkowe
mgr Józef Klupa zmiana miejsca zatrudnienia
pani Małgorzata Wolf zmiana miejsca zatrudnienia
mgr Lilianna Bożykowska język polski
mgr Grażyna Michalska matematyka
mgr Ewa Pocztarek język angielski
 
2003/2004 mgr Zbigniew Królikowski dyrektor szkoły, historia
mgr Małgorzata Kozielczyk przyroda
mgr Danuta Korta nauczanie początkowe
mgr Bożena Jarmużek język rosyjski, język polski
mgr Ewa Szalbierz nauczanie początkowe, technika
mgr Jolanta Królikowska

historia, muzyka

mgr Maria Pocztarek religia
pan Jacek Dobrowolski wychowanie fizyczne
mgr Iwona Śmigielska nauczanie początkowe
pani Wanda Graczyka nauczanie początkowe
pani Renata Sarbinowska nauczanie początkowe
mgr Lilianna Bożykowska język polski
mgr Grażyna Michalska matematyka, informatyka
mgr Ewa Pocztarek język angielski
mgr Renata Dobrowolska zmiana miejsca zatrudnienia
pani Joanna Michalak nauczanie początkowe
 
2004/2005 mgr Zbigniew Królikowski dyrektor szkoły, historia
mgr Małgorzata Kozielczyk przyroda
mgr Danuta Korta nauczanie początkowe
mgr Bożena Jarmużek język rosyjski, język polski
mgr Jolanta Królikowska

nauczanie początkowe

mgr Maria Pocztarek religia, matematyka
pan Jacek Dobrowolski wychowanie fizyczne
mgr Renata Sarbinowska nauczanie początkowe, plastyka
mgr Lilianna Bożykowska język polski, muzyka
mgr Grażyna Michalska matematyka, informatyka/urlop macierzyński
mgr Ewa Pocztarek język angielski
mgr Joanna Michalak nauczanie początkowe
pani Wanda Graczyk  odeszła na emeryturę
mgr Ewa Szalbierz odeszła na emeryturę 
mgr Iwona Śmigielska - Hyżyk urlop wychowawczy
pani Ewa Pocztarek  
mgr Sylwia Nowak język rosyjski zastępstwo

mgr Joanna Wojciuch

język polski zastępstwo

`
2005/2006 mgr Zbigniew Królikowski dyrektor szkoły, historia
mgr Małgorzata Kozielczyk przyroda, technika
mgr Danuta Korta nauczanie początkowe
mgr Bożena Jarmużek urlop zdrowotny
mgr Jolanta Królikowska

nauczanie początkowe

mgr Maria Pocztarek religia, matematyka
pan Jacek Dobrowolski urlop zdrowotny
mgr Renata Sarbinowska nauczanie początkowe, plastyka
mgr Lilianna Bożykowska język polski, muzyka
mgr Grażyna Michalska matematyka, informatyka
mgr Ewa Pocztarek język angielski
mgr Joanna Michalak opiekun świetlicy szkolnej
mgr Sylwia Nowak język rosyjski
mgr Joanna Wojciuch język polski
mgr Iwona Śmigielska - Hyżyk nauczanie początkowe
ks. Mariusz Wiśniewski religia
pan Szymon Bułkowski wychowanie fizyczne
`
2006/2007 mgr Zbigniew Królikowski odszedł na emeryturę
mgr Małgorzata Kozielczyk odeszła na emeryturę
mgr Danuta Korta odeszła na emeryturę
mgr Bożena Jarmużek zmiana miejsca zatrudnienia
pani Małgorzata Pietrzak dyrektor szkoły
mgr Jolanta Królikowska

nauczanie początkowe, historia

mgr Maria Pocztarek odeszła na emeryturę
pan Jacek Dobrowolski zmiana zatrudnienia
mgr Renata Sarbinowska nauczanie początkowe, plastyka
mgr Iwona Śmigielska - Hyżyk nauczanie początkowe
mgr Lilianna Bożykowska język polski
mgr Grażyna Michalska matematyka, informatyka
mgr Ewa Pocztarek język angielski, przyroda
mgr Joanna Michalak nauczanie początkowe
mgr Sylwia Nowak język rosyjski
mgr Szymon Bułkowski wychowanie fizyczne
ks. Mariusz Wiśniewski religia
mgr Joanna Wojciuch zmiana miejsca zatrudnienia
mgr Grzegorz Machiński technika
pani Anna Gierszewska muzyka
mgr Aleksandra Sommerfeld-Walory pedagog szkolny
mgr Joanna Dobosiewicz biblioteka szkolna
`
2007/2008 pani Małgorzata Pietrzak dyrektor szkoły
mgr Jolanta Królikowska

nauczanie początkowe, historia

mgr Renata Sarbinowska nauczanie początkowe, plastyka
mgr Iwona Śmigielska - Hyżyk nauczanie początkowe
mgr Lilianna Bożykowska język polski
mgr Grażyna Michalska matematyka, informatyka
mgr Ewa Pocztarek język angielski, przyroda
mgr Joanna Michalak nauczanie początkowe
mgr Sylwia Nowak język rosyjski
mgr Szymon Bułkowski wychowanie fizyczne
ks. Mariusz Wiśniewski religia
mgr Grzegorz Machiński technika
pani Anna Gierszewska muzyka
mgr Aleksandra Sommerfeld-Walory pedagog szkolny
mgr Joanna Dobosiewicz biblioteka szkolna
mgr Maria Pocztarek religia
`
2008/2009 pani Małgorzata Pietrzak dyrektor szkoły
mgr Jolanta Królikowska

nauczanie początkowe, historia

mgr Renata Sarbinowska nauczanie początkowe, plastyka
mgr Iwona Śmigielska - Hyżyk nauczanie początkowe
mgr Lilianna Wolna język polski/ urlop macierzyński
mgr Grażyna Michalska matematyka, informatyka
mgr Ewa Pocztarek język angielski, przyroda
mgr Joanna Michalak nauczanie początkowe
mgr Sylwia Nowak zmiana miejsca zatrudnienia
mgr Szymon Bułkowski wychowanie fizyczne
ks. Mariusz Wiśniewski religia
mgr Grzegorz Machiński technika
pani Anna Gierszewska zmiana miejsca zatrudnienia
mgr Aleksandra Sommerfeld-Walory pedagog szkolny
mgr Joanna Dobosiewicz biblioteka szkolna
mgr Maria Pocztarek religia
mgr Zofia Bożykowska z-stwo język polski
`
2009/2010 pani Małgorzata Pietrzak dyrektor szkoły
mgr Jolanta Królikowska

nauczanie początkowe

mgr Renata Sarbinowska nauczanie początkowe, plastyka
mgr Iwona Śmigielska - Hyżyk nauczanie początkowe
mgr Lilianna Wolna język polski
mgr Grażyna Michalska matematyka, informatyka
mgr Ewa Pocztarek język angielski, przyroda
mgr Joanna Michalak nauczanie początkowe, muzyka
ks. Mariusz Wiśniewski religia
mgr Szymon Bułkowski wychowanie fizyczne
mgr Grzegorz Machiński technika
mgr Aleksandra Sommerfeld-Walory pedagog szkolny
mgr Joanna Dobosiewicz biblioteka szkolna
mgr Zbigniew Królikowski historia
pani Renata Wiśniewska religia
`
2010/2011 pani Małgorzata Pietrzak dyrektor szkoły
mgr Jolanta Królikowska

nauczanie początkowe

mgr Renata Sarbinowska nauczanie początkowe, plastyka
mgr Iwona Śmigielska - Hyżyk nauczanie początkowe
mgr Lilianna Wolna język polski
mgr Grażyna Michalska matematyka, informatyka
mgr Ewa Pocztarek język angielski, przyroda
mgr Joanna Michalak nauczanie początkowe, muzyka
ks. Mariusz Wiśniewski religia
mgr Szymon Bułkowski wychowanie fizyczne
mgr Grzegorz Machiński technika
mgr Aleksandra Sommerfeld-Walory pedagog szkolny
mgr Joanna Dobosiewicz biblioteka szkolna
mgr Anna Osińska religia
pani Sylwia Dankowska z-stwo nauczanie poczatkowe
`
2011/2012 pani Małgorzata Pietrzak dyrektor szkoły
mgr Jolanta Królikowska

nauczanie początkowe

mgr Renata Sarbinowska nauczanie początkowe, plastyka
mgr Iwona Śmigielska - Hyżyk nauczanie początkowe
mgr Lilianna Wolna język polski / urlop macierzyński
mgr Grażyna Michalska matematyka, informatyka
mgr Ewa Pocztarek język angielski, przyroda
mgr Joanna Michalak nauczanie początkowe, muzyka
mgr Szymon Bułkowski wychowanie fizyczne
ks. Mariusz Wiśniewski religia
mgr Grzegorz Machiński technika
mgr Aleksandra Sommerfeld-Walory pedagog szkolny
mgr Joanna Dobosiewicz biblioteka szkolna
mgr Anna Osińska religia
mgr Lucyna Masiera język polski/ zastępstwo
`
2012/2013 pani Małgorzata Pietrzak dyrektor szkoły
mgr Jolanta Królikowska

nauczanie początkowe

mgr Renata Sarbinowska nauczanie początkowe, plastyka
mgr Iwona Śmigielska - Hyżyk nauczanie początkowe
mgr Lilianna Wolna język polski
mgr Grażyna Michalska matematyka, informatyka
mgr Ewa Pocztarek język angielski, przyroda
mgr Joanna Michalak nauczanie początkowe, muzyka
Marcin Siemiątkowski wychowanie fizyczne
ks. Mariusz Wiśniewski religia
mgr Grzegorz Machiński technika
mgr Aleksandra Sommerfeld-Walory pedagog szkolny
mgr Joanna Dobosiewicz biblioteka szkolna
mgr Anna Osińska religia
mgr Szymon Bułkowski zmiana miejsca zatrudnienia
2013/2014 pani Małgorzata Pietrzak dyrektor szkoły
mgr Jolanta Królikowska

nauczanie początkowe, histora/urlop zdrowotny

mgr Renata Sarbinowska nauczanie początkowe, plastyka
mgr Iwona Śmigielska - Hyżyk nauczanie początkowe
mgr Lilianna Wolna język polski/zastępstwo pedagog szkolny
mgr Grażyna Michalska matematyka, informatyka
mgr Ewa Pocztarek język angielski, przyroda
mgr Joanna Michalak nauczanie początkowe, muzyka
pan Marcin Siemiątkowski wychowanie fizyczne
ks. Mariusz Wiśniewski religia
mgr Grzegorz Machiński technika
mgr Aleksandra Sommerfeld-Walory pedagog szkolny/ urlop macierzyński
mgr Joanna Dobosiewicz biblioteka szkolna
mgr Anna Osińska zmiana miejsca zatrudnienia
pani Paulina Giszczyńska nauczanie początkowe/zastępstwo
mgr Eugeniusz Kaczmarek historia/zastępstwo
mgr Agnieszka Trzaskowska religia
2014/2015 pani Małgorzata Pietrzak dyrektor szkoły
mgr Jolanta Królikowska

nauczanie początkowe/odeszła na emeryturę

mgr Renata Sarbinowska nauczanie początkowe, plastyka
mgr Iwona Śmigielska - Hyżyk nauczanie początkowe
mgr Lilianna Wolna język polski, historia
mgr Grażyna Michalska matematyka, zajęcia komputerowe
mgr Ewa Pocztarek język angielski, przyroda
mgr Joanna Michalak nauczanie początkowe, muzyka
mgr Marcin Siemiątkowski wychowanie fizyczne, zajęcia techniczne
ks. Mariusz Wiśniewski religia
mgr Aleksandra Sommerfeld-Walory pedagog szkolny
mgr Joanna Dobosiewicz biblioteka szkolna
mgr Paulina Goliszewska nauczanie początkowe/zastępstwo
mgr Grażyna Leśna / mgr Grażyna Silakowska religia
2015/2016 pani Małgorzata Pietrzak dyrektor szkoły
mgr Renata Sarbinowska nauczanie początkowe, plastyka
mgr Iwona Śmigielska - Hyżyk nauczanie początkowe
mgr Lilianna Wolna język polski, historia
mgr Grażyna Michalska matematyka, zajęcia komputerowe
mgr Ewa Pocztarek język angielski, przyroda
mgr Joanna Michalak nauczanie początkowe, muzyka
mgr Marcin Siemiątkowski wychowanie fizyczne
ks. Mariusz Wiśniewski religia
mgr Aleksandra Sommerfeld-Walory pedagog szkolny
mgr Paulina Goliszewska nauczanie początkowe
mgr Joanna Dobosiewicz zmiana miejsca zatrudnienia
mgr Małgorzata Dembińska-Staszak religia
2016/2017 pani Małgorzata Pietrzak dyrektor szkoły
mgr Renata Sarbinowska nauczanie początkowe, plastyka
mgr Iwona Śmigielska - Hyżyk nauczanie początkowe
mgr Lilianna Wolna język polski, historia
mgr Grażyna Michalska matematyka, zajęcia komputerowe
mgr Ewa Pocztarek język angielski, przyroda
mgr Joanna Michalak nauczanie początkowe, muzyka
mgr Marcin Siemiątkowski wychowanie fizyczne
ks. Mariusz Wiśniewski religia
mgr Aleksandra Sommerfeld-Walory pedagog szkolny
mgr Paulina Goliszewska nauczanie początkowe
mgr Małgorzata Dembińska-Staszak religia

Aktualny skład osobowy kadry