Strona główna Kronika

 

Z historii szkoły w Bieganowie

 

   

 

Najstarsze zapiski dotyczące istnienia szkoły w Bieganowie pochodzą z 1661r. W czasach saskich szkoły tu, prawdopodobnie nie było. Do roku 1839 dane na temat szkoły nie są dostępne.

W 1839 r. Gmina Bieganowo przedłożyła Krajowemu Urzędowi Rady Ziemskiej w Poznaniu wniosek o założenie we wsi szkoły.

Budowę rozpoczęto w 1840 roku, a nauka w niej zaczęła się 1 maja 1841 roku. Do obwodu szkolnego należały dzieci z następujących miejscowości: wsi Bieganowo, folwarku Bieczewo, wsi Zieleniec, folwarku Janowo oraz Zdziechanowo. Pierwszym nauczycielem był Józef von Biały, a Patronem szkoły został dziedzic Bieganowa, Sergiusz Bronisz.

Po wybuchu II wojnyświatowej szkoła w Bieganowie została zamknięta. Jednak już 17 lutego 1945 roku, dzięki staraniom nauczyciela Stanisława Mielcarka oraz całej społeczności, szkoła wznowiła swoją działalność. Dzieci kończyły tu edukację na trzeciej klasie, a od czwartej klasy kontynuowały naukę w Szkole Podstawowej Szamarzewie. Kierownik Szkoły Filialnej w Bieganowie, pan Stanisław Mielcarek, z końcem roku szkolnego 1971/72 przeszedł na emeryturę, natomiast z początkiem roku szkolnego 1972/73 nowym kierownikiem został mgr W. Wodniak. W roku szkolnym 1983/84 szkoła przeszła reorganizację na skutek decyzji o powołaniu w Bieganowie szkoły ośmioklasowej. Funkcję dyrektora szkoły objął wówczas mgr Z. Królikowski

17 września 1983 r  rozpoczęto budowę nowego, nowoczesnego i przestronnego budynku ośmioklasowej Szkoły Podstawowej w Bieganowie, którą zakończono w sierpniu 1984 roku. 1 września tego roku odbyła się wojewódzka inauguracja pierwszego pierwszego tych murach roku szkolnego. 6 grudnia 1986 roku oddano do użytku ostatnią część kompleksu szkolnego – pełnowymiarową salę gimnastyczną, która do dziś pełni funkcję sali środowiskowej dla społeczności całej gminy.

W roku następnym dyrekcja szkoły wszczęła procedury, zmierzające do nadania szkole imienia gen. Zygmunta Berlinga. Pozytywna decyzja Kuratorium Oświaty i Wychowania w Poznaniu została podjęta w czerwcu 1988 roku.

20 maja 1989 roku odbyła się uroczystość nadania szkole Podstawowej w Bieganowie imienia gen. Z. Berlinga. Szkoła uzyskała też prawo do posiadania Sztandaru. Tego samego dnia odsłonięta została również tablica pamiątkowa Patrona na budynku szkolnym oraz otwarta Izba Pamięci – przemianowana później na Izbę tradycji szkoły. Reforma oświaty spowodowała w roku szkolnym 1999/2000 reorganizację szkoły – powstania Zespołu Szkół w Bieganowie – szkoły podstawowej i gimnazjum. Struktura ta przetrwała tylko dwa lata, bowiem decyzją Rady Gminy Kołaczkowo, mimo sprzeciwu społeczności lokalnej, Zespół Szkół w Bieganowie zlikwidowano. Obecnie istnieje we wsi sześcioklasowa szkoła podstawowa, a jej absolwenci kontynuują naukę w jedynym na terenie gminy Gimnazjum im. W. S. Reymonta w Kołaczkowie. 

Strona główna Kronika