Strona główna

informacja o organizatorze programu

Bieganinki bawią się matematyką!

W ramach drugiej edycji programu grantowego „mPotęga” projekt przygotowany przez naszą szkołę został wybrany przez organizatorów i  będzie realizowany  od września do grudnia 2015 roku. 

Konkurs grantowy jest adresowany do uczniów klas 4-6 klas szkoły podstawowej. Środki przyznane przez mBank mogą być przeznaczone na przygotowanie warsztatów dla rodziców - jak wspierać dziecko w pokonywaniu trudności w uczeniu się matematyki oraz różnego typu gier (planszowych, terenowych, innych) i zabaw edukacyjnych, quizów matematycznych do wykorzystania przez rodziców w domu. Działania podejmowane w ramach konkursu grantowego powinny być związane z edukacją pozaszkolną matematyki najmłodszych. Konkursy grantowe mają stać się impulsem do poszukiwania kreatywnych, atrakcyjnych sposobów poznawania przez młodzież matematyki.

Cele, które postawiła sobie nasza szkoła to:

 
Warsztaty dla rodziców

Warsztaty z rodzicami i uczniami klasy 4

K-dron_warsztaty_1 K-dron_warsztaty_2

Galeria

galeria

galeria

galeria

galeria

Projekt_architekt_warsztaty_1 Projekt_architekt_warsztaty_2 Projekt_architekt_warsztaty_3 K-dron_warsztaty_3

galeria

galeria

galeria

galeria

Logomocja_warsztaty Projekt_architekt_warsztaty_4 Gry_konkurs Makiety_konkurs

galeria

galeria

galeria

galeria

Podsumowanie projektu Matematyczne potyczki

galeria

galeria