Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno–wychowawczych

4 września 2017 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2017 r.


 

3.

 

Zajęcia dydaktyczne dzielone na dwa semestry:

 

4.

Ferie zimowe

12.02 – 25.02.2018 r.

5.

Wiosenna przerwa świąteczna

29.03– 03.04.2018 r.

6.

Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku

nauki w szkole podstawowej:

c) w pozostałych szkołach podstawowych

brak

7.

Dodatkowe dni wolne od zajęć
dydaktyczno – wychowawczych:

2.11.2017

3.11.2017

30.04.2018

04.05.2018

8.

Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno – wychowawczych

22 czerwca 2018 r.

9.

Ferie letnie

23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.