Strona główna

RADA RODZICÓW

Przewodniczący Ilona Pilc

Z - ca przewodniczącego - Katarzyna Wyrwa

Skarbnik - Weronika Pera - Cyrulewska

Sekretarz - Małgorzata Bednarek

 

Członkowie:

Małgorzata Foluszyńska

Paulina Orylska

Ewa Rogozińska