Strona główna

pomnik w parku kołaczkowskim  wykonany w 1977 rokuGmina Kołaczkowo położona jest we wschodniej części województwa wielkopolskiego. Zajmuje obszar 115,9 km2, który zamieszkuje około 6300 mieszkańców. Siedzibą władz jest duża wieś Kołaczkowo, położona przy szosie wiodącej z wrześni do Kalisza. Kołaczkowo wzmiankowane było po raz pierwszy w 1310r. W 1821 gościł tu Jan Ursyn Niemcewicz, poeta, pisarz i działacz polityczny. Po wielu wędrówkach, poznawszy szeroki świat w 1920 roku zamieszkał w Kołaczkowie Władysław Stanisław Reymont, pisarz, laureat literackiej nagrody Nobla. Pisarz zakupił liczący ponad 200 ha teren wraz z pałacem. Chociaż Kołaczkowo było zrujnowane i tak, od samego początku oczarowało Reymonta. Z wielkim zapałem starał się być dobrym gospodarzem – bardzo interesował się sprawami wsi  i gospodarowania na roli. W sumie jednak pałac kołaczkowski pełnił głównie rolę letniej rezydencji. Pisarz wraz z żoną przyjeżdżał tu już pod koniec kwietnia, a z końcem września przenosił się do Warszawy. W Kołaczkowie Reymont szukał spokoju, by nie tylko dać ukojenie nerwom, ale i w skupieniu tworzyć. Pisał więc, siedząc w swym gabinecie, na parterze, przy lampie naftowej nieraz do późna w nocy. Z tych lat pochodzą utwory: „Osądzona”, „Księżniczka”, „Bunt”, „Legenda”. Kościół w Kołaczkowie

Pałac w KołaczkowiePałac, w którym mieszkał Władysław Reymont wraz z zabudowaniami jest obecnie własnością gminy. To piętrowy, klasyczny obiekt z początku XIX wieku. Znajduje się w nim Gminny Ośrodek Kultury, biblioteka oraz Izba Pamięci Władysława Reymonta. W otaczającym pałac krajobrazowym parku znajduje się rzeźba przedstawiająca pisarza w łanie zboża razem z bohaterami „Chłopów” Jagną i Borną, którą mieszkańcy ustawili w 1977 roku w 110 rocznicę śmierci pisarza. Obok pałacu usytuowane są oficyna z 1820 roku i klasyczna wozownia w których aktualnie mieści się Turnusowy Ośrodek Socjoterapii.

Dwór w BieganowieW przywarciańskiej wiosce Spławie obejrzeć można wykopalisko w miejscu dawnego grodziska wczesnośredniowiecznego. Gród w Spławiu zaliczany jest do najważniejszych stanowisk tego okresu. Eksponaty znalezione w grodzisku znajdują się  w Muzeum archeologicznym w Poznaniu.

W Borzykowie wsi oddalonej 4 km od Kołaczkowa wyznaczona była niegdyś granica dawnego zaboru pruskiego i rosyjskiego. Z dawnych czasów pozostał autentyczny kamień graniczny.

Krajobraz gminny jest równinny. Dominują tu gospodarstwa rolne, co nadaje jej zdecydowanie charakter rolniczy. W Pałac w Zielińcuprodukcji rolnej dominują: żyto, pszenica, rzepak, buraki cukrowe i ziemniaki. Działają także nieduże zakłady przetwórcze i usługowe. Są to piekarnie, masarnie, wytwórnia wód gazowanych, zakłady stolarskie.Dwór w Gorazdowie

Wiele obiektów na terenie gminy ma wartość zabytkową. W Kołaczkowie jest to kościół św. Szymona i Judy Tadeusza zlat 1830 – 36. Wyposażenie wnętrza głównie rokokowe i klasycystyczne. Obok drewniana dzwonnica z XIX wieku, pokryta dachem czterospadowym. Znajduje się również wspomniany wcześniej pałac klasycystyczny z XIX wieku  z ośmiokolumnowym portykiem, otoczony parkiem krajobrazowym z alejami lipowymi i szpalerem grabowym. W Bieganowie dwór eklektyczny z około 1910 roku otoczony parkiem z XIX wieku oraz kościół Znalezienia Krzyża Świętego z 1800 roku. wewnątrz kamienna chrzcielnica gotycka z XV/XVIw. W Gorazdowie dwór, oficyna, budynek mieszkalny i dawna stajnia z pierwszej połowy XIX wieku, park krajobrazowy z pozostałościami założenia regularnego, aleją kasztanów i szpalerem grabowym. W Grabowie Królewskim kościół Serca Pana Jezusa, neobarokowy z 1925 – 27 roku, wewnątrz późnogotyckie rzeźby z XV/XVI w. W Sokolnikach – na cmentarzu zbiorowa mogiła Polaków pomordowanych kużnia w Żydowiew 1939 roku. W Zielińcu kościół pw. Św. Mikołaja z XVII w., drewniany, z dachem krytym gontem. Wewnątrz ołtarz główny, zapewne z XVII w., z późnogotyckimi rzeźbami z XVIw., kamienne późnogotyckie chrzcielnica i kropielnica. Obok kościoła drewniana dzwonnica z XVII w., z dachem czterospadowym krytym gontem. Znajduje się również pałac o formach eklektycznych z początku XX wieku, otoczony parkiem.

W Żydowie przy drodze do Kołaczkowa znajduje się kuźnia z początków XX wieku.